Hvalfangst i Norge har man holdt på i flere århundre, av nordmenn, både langs kysten og utover i Atlanterhavet. Norge har vært like ivrige på denne aktiviteten som noen andre land man vil nevne, og absolutt ikke bedre. Norge var et av landene som deltok i store fangster på større hvaler i Sørishavet, og den var såpass suksessfull at man stoppet fangsten, i frykt av at man holdt på utrydde hvalbestandelsen.

Helt tilbake til 800-tallet så har man skriftlige kilder på at hvalfangst ble pådrevet langs kysten til Norge, og at man på 1200-tallet begynte med å bruke harpun. Dette er jo greit nok, for den var en slags rettferdig fight mellom hvalen og mennesket, men når mennesket begynte å utvikle teknologi, som motoren, eller andre mekaniserte våpen, så ble fighten raskt litt mer ujevn. Så ujevn at internasjonale komiteer har satt en stans for hvalfangst og regulert det kraftig i et forsøk på å redde hvalene.

Det er jo en viss nødvendighet med hvalfangst og generell fiske, men kanskje ikke til den grad at man nesten utrydder artene som man behøver. Så en viss balanse behøves nok også videre i fremtiden.

galore