En av de større utfordringene som fiskeindustrien står ovenfor i dag er ulovlig fiske. Elller som det heter, ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU-fiske). Det er et stort problem over hele verden, fordi det bidrar til at mange av verdens fiskebestander er i fare for å bli utryddet. Overfisking betyr at man fisker for mye av en type fisk, for eksempel sild, noe som utgjør en gigantisk fare for den.

Et annet stort problem med IUU er at fiskebåter, og nasjoner som sender båtene sine til områder som de ikke har rett til å fiske. Det betyr igjen at lokale fiskere mister sine ressurser og ødelegger den økologiske balansen i det området som IUU foregår. Det kan en jo tenkse seg selv hvor farlig og destabliserende det kan være. Dette er jo også noe som er vanskelig å kontrollere og overvåke, kun fordi havet er stort, og det er vanskelig å dekke vært eneste område hele tiden.

Men i følge WFF så er det det som er nøkkelen, forbedret overvåking og økte kontroller, i tillegg er det, som vi har sett tidligere, viktig for kundene at alt er gjort på en skikkelig måte. Det vil si at også kunden har makt her, i at de kan kreve å vite hvem fisken er fanget av og hvordan, og hvorvidt det har vært lovlig eller ikke. Gjør man det til en større grad så har man startet på god vei til å stoppe dette problemet.

Saken er at overfisking er noe som man ikke tenker over, og mens man gjør det så innbiller man seg at det finnes så mye fisk, at litt til ikke skader. Man ser rett og slett ikke det større omfanget av hva man gjør, og det truer da hele det økologiske sjølivet. Et avgjørende problem er at IUU foregår i områder som ikke er godt overvåket, for eksempel i Antarktisk eller andre steder som myndighetene ikke når frem. Og det gjør det jo ganske mye lettere for dem og fortsette slik de har gjort.

Det som en kan gjøre som en kunde er å kjøpe fisk som er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC). Gjør man det så kan man være sikker på at alt har blitt gjort på en skikkelig måte, som er bærekraftig.

galore