For å vise virkelig at fiskeri for den vanlige mann i gata har blitt en hobby, kan man bare se til catch and release, eller på norsk, fang og slipp. Dette er noe som praktiseres av oss i den vestlige verden, fordi hele poenget med fiskingen er å fange den, og bevise at man klarer det. Selve fisken er ikke ønskelig for å spise eller noe slikt. Spesielt om man får tak i en stor en, da lar man dem ofte tilbake i vannet slik at andre kan forsøke å fange dem.

Det er jo noe som er litt galt med det kan man kanskje si. At man leker med fiskene ved å fange dem for så slippe dem løs igjen, bare fordi at de skal bli fanget igjen. Det er sikkert ikke så kult for fisken kan man si! Men tenk deg dette for hundre år siden, det ville absolutt ikke vært noe som man hadde gjort. Da hadde man nemlig behov for fiskene, men i dagens forbrukersamfunn, så er det strengt tatt mye vi ikke har like mye behov for lenger, slik man hadde det før i tiden. Men sånn er nå utviklingen.

galore