Det finnes jo naturligvis mange ulike fisker rundt om i det store hav, noen av dem små og noen av dem veldig store. Og noen av dem, faktisk ganske farlige. Rovfisker er fisker som jakter på fisker eller andre dyr. Visste du at for eksempel at laks er en rovfisk. Med nivået på tallet av rovfisk har falt i havet totalt, og det finnes kun ti prosent av det totale tallet som var før den industrielle revolusjonen.

Det er jo mange andre fisker også, som for eksempel haier, men de kjenner vi jo, og de vet vi at spiser andre fisker, og også mennesker. Men ute på havet, likt som på land, så er det overlevelsen av den sterkeste som gjelder, og mange arter av rovfisker har dødt bort på grunn industrialiseringen. Men likeledes så er de spesielt farlige om de introduseres i områder som ikke har hatt rovfisk tidligere, siden økosystemet ikke har verktøyet for å klare seg.

Det er fascinerende hva som finnes under vannets overflate og forskere sier ofte at det er veldig mye som vi ikke vet om hva som er i vannet, og det er spennende å se hva som kommer til å skje.

galore