Her på Repvåg Fjordhotell skal vi snakke litt om fisk. Her i fjorden finnes det mye forskjellig fisk, og det er greit å ha så mye kunnskap innabords som mulig, eller hva? Bare her i Norge som fremavles og slaktes millioner av oppdrettsfisk hvert eneste år, så det er naturligvis mye lover og reguleringer som skal forsikre at alt blir gjort på en skikkelig måte.

Men først kan vi jo se litt på fiskens naturlige liv, og dets naturlige liv er jo naturligvis at de starter som egg i ferskvann, fisker som laks og ørret. De klekker ut av eggene sine etter den passende tiden som behøves, og de lever faktisk sammen i familiegrupper med andre fisker. Etter ett år så begynner fisken å gå gjennom forandringer, slik at den er bedre tilpasset livet ute i det ville, i sjøen. En kan nesten se på det som puberteten for fiskene, de forandres fysiologisk, i oppførsel og utseendet. Kroppen blir tilpasset slik at fisken blir en bedre svømmer, fordi når det legger ut på reise så kan den tilbakelegge alt fra fem kilometer per dag, til tretti.

Når den da endelig når frem til havet så veier den rundt 8 kilo og når den blir tre år så kommer den helt opp til tretten. En av de mest interessante faktaene om fisk er at den reiser tilbake til fødestedet sitt for å forplante seg. Sannsynligvis så husker den veien ved hjelp av lukt fra vannet der den klekte. Noe som er utrolig fascinerende, at den finner tilbake etter å ha reist hundrevis av kilometer. Og du kan jo også tenke deg hvor vanskelig det er å svømme motstrøms. Du har vanskelige elver, og de må jo også hoppe opp fossefall, eller se hvor vannet er best for dem til å svømme videre.

Den typen av naturlig intelligens er svært fascinerende, og det er dessverre lite av dette som fisker i fangenskap får, av naturlige årsaker. Så fisker er ikke bare en art som ligger og vaker i vannet, de svømmer store distanser og de har en sans for de familiære og for sitt fødested. Vi mennesker tror ofte at det er bare vi som har disse følelsene, eller disse tankene. Men vitenskapen har vist at vi tar faktisk veldig feil, ikke bare ved fiskene, men også ved mange andre dyr. De aller fleste dyrene vet hvor “hjemmet” er og de kjenner igjen sin familie. Nå er det også slik at mennesket i sin arroganse har tatt feil om ganske mange andre ting også, så dette er ikke på langt nær overraskende.

Men fisk har alltid vært viktig for menneskeheten, spesielt for oss her i Norge med vår lange kystlinje, og sannsynligvis kommer det til å fortsette slik veldig lenge.

galore