Noe av det viktigste å tenke på for fiskeoppdretterne er at forbrukerne ønsker som sagt bedre velferd, ikke bare for fisk, men for alle dyr. Faktisk så fant en undersøkelse at nordmenn var villige til å betale mer for fisk av kvalitet, som økologisk fisk. Hele 15 kroner mer per kilo var nordmenn villige. Så i svært mange tilfeller er selskapene tjent med det. Det trenger ikke en gang å være et moralsk eller etisk hensyn, men ut i fra et økonomisk perspektiv. For den prisøkningen kan sannsynligvis dekke utgiften som ville forekommet ved økt velferd for fiskene.

Fisker kan faktisk føle smerte og frykt, og det må vel virkelig være noe å ta med i beregningen når man tenker på hvordan man skal behandle dem. Man kan vel like godt gi dem et godt liv før man slakter dem? Det er sannsynligvis ikke for mye å be om. Men vanskelig å gjennomføre er det jo.

Bare i Norge så er tallet på oppdrettslaks og regnbueørret nesten 390 millioner. Dette var da i 2012. Antallet oppdrettslaks og regnbueørret som døde før slakt i Norge? Cirka 230 millioner. Dette er altså i Norge, hvor vil liker å føle oss bra for hvordan vi behandler andre arter og dyr. I gjennomsnitt så dør 20 prosent av fiskene i anleggene, før de i det hele tatt når slakteriet. Dette er svært høye tall, og noe som sannsynligvis er svært uunngåelig. Men det er vanskelig å overbevise en industri som har eksistert i flere år og gjort ting på en viss måte i alle de årene.

Om dette er ny kunnskap for deg, så er det sannsynligvis fordi disse selskapene ønsker å holde slikt skjult.

galore