Som vi har sett så er det store fordeler for fisker å leve i det fri, og leve som det faller naturlig for dem, men det er dessverre for dem ikke alltid mulig, spesielt siden vi har fisk i vårt kosthold, og behøve det. Ikke bare for oss selv her i Norge, men også som en eksportvare. Og der kommer fiskenæringen inn i bilde. De ønsker å produsere så mye fisk som mulig, og så effektivt som mulig, både for kostnadene, men også tidseffektivt.

Det betyr for eksempel at en laks i merder, eller i fangst, altså har volumet av et badekar til rådighet til å utvikle seg, i gjennom snitt. Dessverre er det slik at reguleringene ikke tenker på fiskenes beste, og behov, men på andre praktiske og økonomiske behov for eieren. Når en ser på hvordan fisk lever i det frie, så er det jo litt synd på de som er fanget at det lever sånn. I tillegg så lever de slik i venten på å bli drept, så ekstra tragisk det også.

I tillegg så har industrien av interesse i å forsøke å avle frem fisk som vokser raskere enn vanlig fisk, noe som kan ha negative konsekvenser på fisken helsetilstand og velferd. Det som er ironisk, er vel at jo verre fisken behandles, desto verre blir også produktet som oppdretterne vil ha. Så det er problem, utenom de faktiske problemene og skadene som fiskene utsettes for. Det er flere sykdommer og deformiteter som kan ramme fisk og som gjør at de får misdannelser og har unormal oppførsel. Et av de viktigste aspektene for fisk er at de har bra vannkvalitet og at de behandles generelt bra, men når det er så mye fisk, på så liten plass så er det naturlig at flere av dem ikke kommer til å bli bra. Som sagt så er det en viss ironi i dette, siden dårligere behandlet fisk gir dårligere produkt for kundene. I tillegg så er kunder opptatte av at dyr og fisk blir behandlet bra før slakting og dette er ikke noe som folk er fornøyde med. Derfor har det også vært protester i ny og ned for hvordan denne oppdretten foregår, spesielt mot regjeringen, som de vil at skal sette tøffere krav mot selskapene.

galore