Nordmenn er et sjøfolk, det skal være sikkert, og mange både langs kysten og i Oslo har gleden av å oppleve fjord og hav fra de er unge. Nå har foreldre sjansen til å gi barna sine en grundig og fornuftig innføring i sjøvett og sikkerhet ved å la dem bli med på Redningsselskapets sommerleir. Der får barna trygt lære seg å ro, seile og kjøre motorbåt, og det er lagt opp på en pedagogisk og morsom måte slik at barna hovedsakelig lærer gjennom lek og å ta ansvar. Erfarne instruktører går gjennom sikkerhet, bruk av redningsvest, hvordan man navigerer med kart, de viktigste knutene, samt at de får sjansen til å fiske. Med dette opplegget er de godt rustet til å bli trygge og fornuftige båtførere i voksen alder, og knytter vennskap med andre som er interessert i å være på sjøen. Barna er velkommen til en morsom og lærerik opplevelse!

Gjennomføres i hele landet

Redningsselskapet gjennomfører til sammen 60 uker med sommerskole i hele vårt langstrakte land, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Havet gir mye glede, men som alle med båterfaring vet er det også noe som må respekteres, og får mLivbøye i vannetan denne lærdommen inn som ung sitter den resten av livet. For en trygg opplevelse både på havet og innafjords må man kunne navigere, man må manøvrere seg i henhold til norsk lov, kunne legge i havn når det blåser og bruke riktige knuter når situasjonen ber om det. Aller viktigst er bevisstheten rundt det at man som båtfører er ansvarlig for alle ombord, og for at man ikke skaper utrygge situasjoner. På Redningsselskapets hjemmeside ligger et påmeldingsskjema som lar deg finne en tid som passer for din familie. Det finnes flere forskjellige alternativer avhengig av barnas alder, slik at det passer både for de minste og de litt eldre som kanskje allerede har litt erfaring i båt. Gi barna en super gave de har glede av resten av livet.

Trygghet på havet i generasjoner

Redningsselskapet er en medlemsorganisasjon som er drevet på humanitær grunnlag og frivillig basis for å gjøre livet på sjøen tryggere for alle. En del av deres arbeid består også i å spre sunne holdninger og kunnskap blant nordmenn for å sikre at man unngår ulykker. Organisasjonen ble dannet så langt tilbake som 1891, og har siden den gang reddet mer enn 6 400 liv i norske farvann, og mer enn 600 000 kvinner, menn og barn har fått hjelp til å løse større eller mindre problemer. Det sier litt om hvor viktig dette frivillige arbeidet er. På den tiden da det ble dannet kunne hundrevis av liv gå tapt på sjøen på et år, og en komité satt seg ned for å sørge for at et redningsselskap ble dannet. Det har gjort sjøen tryggere for alle i generasjoner. Gled deg til båtsesongen kommer, og ser du etter litt nytt interiør, gå innom centum.no for gode lånetilbud.

galore